Parvez taufiq zahedy
পারভেজ তৌফিক জাহেদী

General Secretary, Rajshahi Advocate Bar Association, Bangladesh since 2020. Advocate at Rajshahi Judge Court , Bangladesh. Studied LL. B. & LL-M at Rajshahi University, Bangladesh. Studied Law at University of Rajshahi. Went to Rajshahi College. Went to Rajshahi Collegiate School. Lives in Rajshahi.